Ενδιαφέρεστε για τη σύνταξη βιογραφικού σας για εργασία στο εξωτερικό;
Τι πρέπει να γνωρίζετε και πως πρέπει να προετοιμαστείτε

Η σημασία του CV

Η σύνταξη βιογραφικού αποτελεί μια λιτή σε μέγεθος, αλλά ουσιώδη παρουσίαση της εργασιακής εμπειρία σας, των επιτευγμάτων σας και των σπουδών σας, στην οποία μέσα σε λίγες γραμμές ο ενδιαφερόμενος εργοδότης πρέπει να αναγνωρίσει αν το προφίλ σας ταιριάζει με αυτό αυτό που ψάχνει. Αυτό σημαίνει ο,τι υπάρχει συγκεκριμένη μεθοδολογία με την οποία θα πρέπει να γίνει η σύνταξη βιογραφικού, με την οποία το cv σας θα ξεχωρίσει ανάμεσα στους ανταγωνιστές σας και θα σας δώσει την ευκαιρία για συνέντευξη.

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Στην σύνταξη βιογραφικού πρέπει να λαμβάνετε υπόψιν σας, τις απαιτήσεις για μια αγγελία εργασίας, ιδιαιτερότητες της χώρας που θέλετε να εργαστείτε καθώς και τις τυχόν ιδιαιτερότητες που μπορεί να υπάρχουν στο νοσοκομείο ή κλινική. Η παρουσίαση των προσόντων σας και της εργασιακής εμπειρίας πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο που να σας δημιουργούν ένα προφίλ ταυτόσημο με το προφίλ της θέσης εργασίας που θέλετε να αποκτήσετε.

Προετοιμασία για συνέντευξη

Οι περισσότερες συνεντεύξεις αποτυγχάνουν λόγω κακής προετοιμασίας από τους υποψηφίους, καθώς δεν γνωρίζουν πως να παρουσιάσουν ολοκληρωμένα το προφίλ τους, δεν γνωρίζουν επαρκώς το προφίλ του μελλοντικού τους εργοδότη και δεν μπορούν να επιτύχουν την οικονομική αμοιβή που τους αξίζει.
Μια χρήσιμη πρακτική, είναι να κάνετε μια λίστα με τις πιθανές ερωτήσεις που θα σας κάνουν σχετικά με την εργασιακή σας εμπειρία, τις σπουδές σας, την προσωπικότητα σας, τη θέση εργασίας και το νοσοκομείο ή κλινική που κάνετε αίτηση. Επιπλέον πρέπει να γνωρίζετε από πριν, ποιες είναι οι απολαβές που είναι διατεθειμένος ο μελλοντικός εργοδότης σας να σας προσφέρει και ποιες είναι οι απολαβές που θα είστε εσείς ευχαριστημένοι.

Τα γραφεία ευρέσεως εργασίας

Ένα γραφείο ευρέσεως εργασίας, όπως η Φροντίδα, θα μπορέσει να σας βοηθήσει στη σύνταξη του βιογραφικού σας, καθώς:

Γνωρίζουν τις καλύτερες πρακτικές για τη δημιουργία του κατάλληλου CV ανάλογα με τη θέση εργασίας.
Είναι σε συνεχή επαφή με νοσοκομεία, κλινικές και γραφεία εργασίας του εξωτερικού.
Μπορούν να συμβουλεύσουν σχετικά με ευκαιρίες απασχόλησης εντός και εκτός ντόπιας αγοράς.
Γνωρίζουν τις ακριβείς πληροφορίες για το αντικείμενο εργασίας που πρόκειται να εκτελέσει ο ενδιαφερόμενος, καθώς και για τα προσόντα που απαιτούνται.

Τι πρέπει να κάνετε