Αναζητάτε εργασία στο εξωτερικό για ιατρικές και νοσηλευτικές θέσεις;
Τι πρέπει να γνωρίζετε και πως πρέπει να προετοιμαστείτε

Προκλήσεις στην αναζήτηση εργασίας

Η επιτυχής αναζήτηση εργασίας για θέσεις στα νοσοκομεία ή τις κλινικές σε χώρες του εξωτερικού, είναι αποτέλεσμα σωστής δικτύωσης και ενημέρωσης ώστε να βρίσκετε πάντα τις ευκαιρίες που σας ενδιαφέρουν και σωστής προετοιμασίας για να παρουσιάσετε και να πείσετε τους μελλοντικούς εργοδότες σας ο,τι κατέχετε τα προσόντα που αναζητούν.

Σωστή Δικτύωση

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ποιες θέσεις σε νοσοκομεία και κλινικές ανοίγουν και ποιες από αυτές ταιριάζουν στο προφίλ σας.  Ενημερωθείτε με τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις για ζήσετε στην συγκεκριμένη χώρα, όπως οικονομικές απολαβές, κόστος ζωής, κλπ. καθώς θα σας βοηθήσουν να αξιολογήσετε ποιες εργασιακές ευκαιρίες σας ταιριάζουν.

Σωστή Προετοιμασία

Προσαρμόστε το βιογραφικό σας,ανάλογα με τις προδιαγραφές της εργασίας ακόμα αν χρειαστεί προσαρμόστε το και με τις απαιτήσεις της χώρας που επιθυμείτε να εργαστείτε (πχ. στην περίπτωση της Μ. Βρετανίας αν ανήκετε στον Βρετανικό ιατρικό σύλλογο). Προωθείστε το βιογραφικό σας σε συμβούλους εργασίας και σε νοσοκομεία και κλινικές που σας ενδιαφέρουν.

Προετοιμαστείτε για την συνέντευξη με διάφορα σενάρια που μπορούν να σας τύχουν.

Εκπαιδευτείτε στην γλώσσα που θα χρησιμοποιείτε στην εργασία σας.

Η Φροντίδα

Ένα γραφείο ευρέσεως εργασίας, όπως η Φροντίδα, θα μπορέσει να σας βοηθήσει καθώς σας παρέχει:

Συνεχή έρευνα για ευκαιρίες απασχόλησης εντός και εκτός ντόπιας αγοράς.
Αποκλειστική συνεργασία με γραφεία ευρέσεως εργασίας και νοσοκομεία του εξωτερικού
Ακριβείς πληροφορίες για το αντικείμενο εργασίας που πρόκειται να εκτελέσει ο ενδιαφερόμενος, καθώς και για τα προσόντα που απαιτούνται.
Αξιολόγηση των προσόντων του υποψηφίου υπαλλήλου μέσω συνεντεύξεων.
Πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης, απαιτήσεις εργασίας, περιβάλλον εργασίας και λοιπών εργασιακών απαιτήσεων μιας χώρας.
Ενημέρωση για το ακριβές περιεχόμενο της εργασιακής σύμβασης του εργαζομένου με το νοσοκομείο ή κλινική
Υπηρεσίες για να ενταχθείτε στο ιατρικό και νοσηλευτικό μητρώο της χώρας που επιθυμείτε να εργαστείτε.

Ειδικά στην περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας συνεργαζόμαστε με το NHS ώστε να σας προσφέρουμε άμεσα με τις ανοιχτές θέσεις, ενώ σας βοηθάμε το special registry, απαραίτητο για να εργαστείτε στην Μ. Βρετανία.

Τι πρέπει να κάνετε