Ξένη γλώσσα για επαγγελματικούς λόγους

Η εκμάθηση των Αγγλικών είτε Γερμανικών σε γραπτό και προφορικό λόγο για επαγγελματικό επίπεδο (IΔΙΑΙΤΕΡΟ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ GROUP)διαφέρει στο χρόνο που διδάσκεται και στην διδακτέα ύλη. Συνήθως, τα μαθήματα απαρτίζονται από ταχύρυθμες ενότητες και με θέματα με έμφαση στα ιατρικά και νοσηλευτικό θέματα.

Σε ποιον απευθύνεται

Είτε ψάχνετε να μάθετε μια νέα γλώσσα για επαγγελματικούς λόγους είτε θέλετε να φρεσκάρετε τις γνώσεις σας στα Αγγλικά ή στα Γερμανικά, με θεματολογία τα ιατρικά και νοσηλευτικό θέματα.

Η διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Φροντίδα

Η Φροντίδα, έχει σχεδιάσει ειδικά τμήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών με άρτια καταρτισμένους καθηγητές, με προγράμματα που προσαρμόζονται στις ανάγκες σας και στον τρόπο που αφομείωνετε την διδακτέα ύλη.

Τι Πρέπει Να Κάνετε